Nepal Government
Welcome to The Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar
नेपाली राजदूतावास, दोहाको चान्सरी भवन Zone Number-56, Rawdat Umm Al-Theyab Street, Street Number-681, Abu Hamour Area, Doha, Qatar मा सार्न लागिएकोले २०७२ साल असोज १० गते आइतबार देखि २०७२ साल असोज १३ गते बुधबारसम्म (तद्अनुसार २७-३० सेप्टेम्बर २०१५) राजदूतावास बन्द रहने र असोज १४ è
Read More..


Enter Your PP No.


All Rights Reserved © Embassy of Nepal, State of Qatar. Back to Top