Nepal Government
Welcome to The Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी महाभूकम्पमा परी आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यको मृत्यु भर्इ नेपाल फर्कनुपर्ने कतारमा रहेका नेपाली कामदारहरूलार्इ २०७२ जेठ महिनाभर फर्कदा देहाय बमोजिमको कार्यविधिको æ
Read More..


Enter Your PP No.
Mr. Lilanath Dahal - (Labour Attache)


All Rights Reserved © Embassy of Nepal, State of Qatar. Back to Top