Nepal Government
Welcome to The Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar
यस राजदूतावासमा मिति २०१४ जुलाई ३ सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport जारी भई आइसकेको हुँदा नागरिकाता, पुरानो/अस्थाइ पासपोर्ट र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उप
Read More..


Enter Your PP No.
Mr. Lilanath Dahal - (Labour Attache)


All Rights Reserved © Embassy of Nepal, State of Qatar. Back to Top