Nepal Government
Welcome to The Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar
यस राजदूतावासमा मिति २०१५ फरवरी १२ सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport जारी भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता, पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूता&#
Read More..


Enter Your PP No.
Mr. Lilanath Dahal - (Labour Attache)


All Rights Reserved © Embassy of Nepal, State of Qatar. Back to Top