Nepal Government
Welcome to The Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar
यस राजदूतावासमा मिति २०१४ सेप्टेम्बर २४ सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport जारी भई आइसकेको हुँदा नागरिकाता, पुरानो/अस्थाइ पासपोर्ट र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूताव
Read More..


Enter Your PP No.
Mr. Lilanath Dahal - (Labour Attache)
Mr. Lilanath Dahal - (Labour Attache)


All Rights Reserved © Embassy of Nepal, State of Qatar. Back to Top