Nepal Government
Welcome to The Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar
यस राजदूतावासमा मिति २०१४ जुन १२ सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबटतपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport जारी भई आइसकेको हुँदा नागरिकाता, पुरानो/अस्थाइ पासपोर्ट र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस
Read More..


Enter Your PP No.
Mr. Indra Dev Pandey - (Labour Attaché)


All Rights Reserved © Embassy of Nepal, State of Qatar. Back to Top